Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Fok geb 1762 HRL, ovl 5 feb 1840 HRL, huwt met Grietje Jans vd Werf, kinderen: Jan Johannes F, geb 1792 HRL, Anna F, geb 1804 HRL, Bernardus F, geb 1809 HRL, Allardus Johannes F, geb 1796 HRL, huw.get. bij J.B. de Vries en M.T. Koster, bontwerker, neef bruidegom 1821, wever in 1825, huw.get. bij F.A. Tuinhout en N.J. Schoonbergen turfmeter, 1831, id. bij A. Petzlar en J.M. Sluys 1835; BS ovl 1814; 1821 huwelijken, huw 1823, huw 1825, huw 1831, huw 1835, ovl 1840, ovl 1841, ovl 1861; gebruiker van wijk G-288, turfdrager, eigenaar is P. Menalda wed. erven 1814. (GAH204); J.F. ende Margareta van der Werff, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van der Werff de vader, 26 may 1792; ondertrouw HRL; J.F. en Margareta van der Werf, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 jun 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; oud 78 jaar, geb en wonende te HRL, wijk G-162; VT1839; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; J.F. aangesteld als koorndrager, do. 12 feb 1801 (GAH47); Abe Johannes, turfdrager, en J.F., korendrager, verzoeken on hun funktie te mogen verwisselen. Gemraad accoord: Abe Johannes wordt korendrager en J.F. turfdrager, ma. 9 mrt 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 133, 1 mrt 1804; J.F., oud 66 jaren, turfdrager, geloofwaardig, wonende te te HRL. 1828, vermeld in akte van bekendheid ten behoeve van Dirk Arjens Boonstra; zie verder aldaar