Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Dirk Pzn Fontein geb 6 mei 1785 Franeker, ovl 30 jan 1876 HRL, huwt met Geertruida Matak op 15 jun 1807 HRL, vertrokken met attestatie, zeehandelaar in 1811, huw.get. bij H. Dibbetz en J. Tuinhout, wonende te HRL. 1814, id. bij H. van Schouwenburg en M. Tjallingii, oom bruid 1830, id. bij J.F. Tuinhout, (gk), en R. Fontein. (gk), neef bruid 1843, verkoopt hout 1803-1809, kind: Pieter Dirk Matak F, geb 17 jun 1811 HRL, zv Pieter F, en Catharina Fontein; huw Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1814, huw 1830, huw 1843, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-019; D.F. van HRL. en Mejuff. Geertruida Adama Matak van Leyden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door dr. Jacob Hanekuyk, 29 may 1807; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-072, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-136, gebruiker P. Huidecoper, wijnpakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-013, gebruiker is Andele J. Dreyer, zeepziedersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-018, zeepzieder, 1814. (GAH204); id. van wijk G-019, zeepziederij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-020, gebruiker is Willem W. van Kastel, zeylmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-025, gebruiker is Jan Kuipers, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-212, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-214, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-218, gebruiker is Rinnert D. van der Werff, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-221, ledig, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb War (!) en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-025; VT1839; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd hout ten dienste van de Zeewerken, 31 Wintermaand 1809: f. 686:7:2; id. 31 Wintermaand 1810: f. 119:9:0; (geen boeknr. vermeld); id. aan het Noorderhoofd, 31 dec 1807: f. 953:14:0; id. wegens geleverde houtwaren aan het Noorderhoofd, havens en Zuiderbrug, sampt de Groote en Kleine Sluis, 31 dec 1807: f. 4291:11:10; id. geleverde houtwaren ten dienste van de Zeewerken, ord. 31 decembermaand 1809: f. 686:7:2; (geen boeknr. vermeld); komt van Salverd in 1803; ontvangt van het gemeentebestuur wegens ge?xpendeerde slatlonen van ringsloten voor rekening der stad, 25 aug 1803: 60 Caroliguldens en 7 stuivers; genegotieerde penningen ingevolge Resolutie van het gemeentebestuur 10 jan 1803 tot redding van het Stadsweeshuis 4%, 1803: 300 Car. gls; van D.F. resteert nog een aflossing van de anno 1803 genegotieerde f. 5000:0:0 ten behoeve van het Stadsweeshuis 4% van f. 300:0:0 over 1804; ontvangt aflossing van zijn kapitaal groot f. 300:0:0 met interesse tot 30 nov 1805: f. 334:15:0; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 160, ongehuwd, 18 jaar, 1 mrt 1804