Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Margaretha D Fontein geb 1780 HRL, ovl 29 jul 1868 HRL, huwt met Jacob Adriaan van Straten, ovl wijk D-017, wonende te HRL. 1838, dv Dirk F, en Catharina Stinstra; bs 1838 overlijdens, ovl 1868; weduwe van Jacob Adriaan Van der Straten, geb 4 dec 1779; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 23 feb 1839. no. 77, grootboeknr. 1164, deel 2: 750 Caroliguldens; id. 8 apr 1839, no. 84, grootboeknr. 5931, deel 7: 750 Caroliguldens; id. 18 jul 1839, no. 105; id. 13 okt 1839, no. 112; id. 2 jan 1840, no. 2; id. 3 apr 1840, no. 78; id. 2 jul 1840, no. 97; id. 9 okt 1840, no. 108; id. 2 jan 1841 no. 2; id. 5 apr 1841, no. 85; id. 8 jul 1841, no. 102; id. 30 okt 1841, no. 112; id. 5 jan 1842, no. 7; id. 7 apr 1842, no. 83; id. 6 jul 1842, no. 97; id. 5okt18 42, no. 108; id. 6 jan 1843, no. 17; id. 5 apr 1843, no. 86; id. 5 jul 1843, no. 106; id. 9 okt 1843, no. 121; id. 2 jan 1844, no. 16; id. 4 apr 1844, no. 83; id. 6 jul 1844, no. 95, (zeeoff. zegel 50 ct); id. 5 nov 1844, no. 100; id. 9 jan 1845, no. 12; id. 9 apr 1845, no. 17; id. 1 jul 1845, no. 20; id. 11 okt 1845, no. 35; id. 11 apr 1846, no. 18; (geen boeknr. vermeld)