Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit "Harlingen, inventaris der archieven", door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Sophia Louise Geerling geb 1761 delfzijl, ovl 29 apr 1812 HRL, huwt met Dirk Reins Akkerboom, ovl wijk H-142, zv Jan G, (gk), en ... ; BS ovl 1812; 1852 overlijdens, ovl 1858; Louisa G., weduwe van Durk Reins, wordt turfmeetster in plaats van wijlen de huisvrouw van Gosling Adams, met name Trijntje Eeltjes, 4 okt 1804 (GAH50); kind: Frederik Dirks, geb 12 dec 1786, ged 31 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Dirks Akkerboom, geb 1 feb 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL, moeder als: Louiza G. ; kind: Jan Frederik Dirks, geb 7 nov 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL, moeder als: Louiza G. ; kind: Willem Dirks Akkerboom, geb 25 nov 1793, ged 10 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Bonefacius Dirks Akkerboom, geb 6 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Louisa G.