Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Hemke Gerrits ovl voor 1815; zie ook: Hoffinga; wed. H.G. gebruiker van wijk D-109, gealimenteerd, medegebruiker Tjeerd Bouwes, sjouwer, eigenaar is Sipke Hoffinga, 1814. (GAH204); huwt met Sibbeltje Sierks, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 nov 1767; kind: Sjierk Hemkes, geb 16 apr 1772, ged 5 mei 1772 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Hemkes, geb 13 apr 1774, ged 26 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Hemkes, geb 29 apr 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hemkes, geb 23 nov 1783, ged 23 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hemkes, geb 21 may 1788, ged 17 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Antie Hemkes, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, moeder als Hebbeltje S. ; kind: uylkje Hemkes, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL, moeder als S. Sjerks; bijgenaamd Lap, aangesteld tot gezworen waker in plaats van Dirk Jans, 11 okt 1804 (GAH50)