Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Hendrik Gerrijts president voogd Everd Wiarda bet f. 34:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor loon van H.G., blauwverversknegt bij Jelle Stijl, 27 mrt 1764. (GAH1094); pres. voogd Minne Blok betaalt aan dito f. 20:0:0 tersake verdiende loon van H.G., weeversknegt van 12 may 1761 tot 12 jan 1762, 25may 1762. (GAH1092); pres. voogd H. Videlius bet f. 3:0:0 aan dito door H.G. verdiend, 9 nov 1762. (GAH1092); pres. voogd H. Videlius bet f. 41:12:0 aan dito als loon van H.G., weversknegt bij Jelle Stijl, in de tijd van 1 jaar, 30 aug 1763. (GAH1093); voogden bet f. 41:12:0 aan dito door H.G., bij Jelle Stijl als blauwverversjonge id tijd van 52 weken verdiend, 4 jun 1765. (GAH1095); id. f. 41:12:0 van may 1765 tot may 1766 verdiend bij J.S., 4 nov 1766. (GAH1096); id. van may 1766 tot may 1767, 16 may 1767. (GAH1097); weesvoogden bet f. 5:0:0 aan dito door H.G. bi Auke Vijnstra verdiend, 19 mej 1774. (GAH1105); id. f. 22:0:0, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 61:10:0 door H.G. en Johannes Hoffius als schoenmaekersknegts bi Dirk Lautenbach verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 40:0:0 wegens 1 jaar verdienste van H.G. als schoenmakersknegt, 20may 1783. (GAH1114); id. f. 55:0:0 voor verdiend loon van H.G. als schoenmakersknegt bij Dirk Lautenbach, 15 jun 1781. (GAH1112); voogden van het Weeshuis ontvangen wegens loon van H.G. bij Jelle Stijl als blauverversknecht verdiend, (kinderverdiensten) 16 mei 1767: f. 41:12:0 (GAH1097); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 36 1/2, 1 mrt 1804; gebruiker van wijk A-108, blauwverwer, medegebruikers Cornelis Feykes Zwaal wed., Siebe Frieseman, varensgezel, eigenaar is S.G. Hingst, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805