Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Harmen Joostes Gonggrijp ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:12:0 terzaake geleverde wollen en linnen stof, quit. no. 5, 15 feb 1786. (GAH1118); id. f. 126:13:0 ter zaake geleverde kleedbaare winkelwaaren, quit. no. 11, 1 dec 1789. (GAH1121); id. aan de weduwe f. 131:15:0, 19 dec 1792, quit. no. 21 (GAH1124); wed. H. G, ontv f. 31:10:6 vd rentmeester van het Weeshuis wegens geleverde lint en linnen, quit. no. 22, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 239:1:0 ter zaake geleverde kleedbaare stoffen, 29 jul 1794, quit. no. 9 (GAH1126); id. f. 134:12:0, 19 mei 1795, quit. no. 4 (GAH1127); id. f. 192:2:0, 8 mrt 1796, quit. no. 2 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:17:14 terzaake het reeel van ''t huys van wijlen Jacob Danser, ord. no. 17, 8 jul 1783. (GAH1114); wed. H.G. eigenaar van wijk C-015, gebruiker is J.C. Metzlar, beroep onleesbaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-020, winkeliersche, medegebruiker is Klaas Overdijk, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester ontv. van Jan W. Vettevogel, alsmede vd adjunct exsecuteur H.G. restant der ingevorderde penningen tot restitutie der kosten tot het vervloeren der graven besteed: f. 14:6:0 23 dec 1778. (GAH1060); ontvangt als Raad en Rentemeester-Generaal van ''t Comptoir der Domeinen van Friesland van de rentmeester van het Weeshuis de somma van f. 5175:0:0 om te strekken tot voldoeninge van het restant der waarde van het 1/6 gedeelte der vastigheden, effecten, en verdere bezittingen toebehoorden aan het Stadsweeshuis alhier ter voldade aan het decreet van den 6 okt 1796 door het Provinciaal Bestuur van Friesland gearresteerd volgens recipis no. 1110, 28 dec 1796 (GAH1128); gemeentebestuur betaalt aan de weduwe wegens geleverd katoen, 2 Wijnmaand 1809: f. 35:12:8; id. wegens geleverde lakens aan de kasernes, ord. 2 Wijnmaand1809: f. 975:6:0; id. over 1810, dept. Frl, 24 mrt 1812: 186 Franc en 37 centimes; id. wegens geleverde kleedbare winkelwaren, over 1810, dept. Frl., 24 mrt 1812: 158 Franc en 13 centimes; majoor 1773-1785, adjunct-executeur 1790, ovl voor 1810; ontvangt van het gemeentebestuur restitutie expensen aan zwevende armen, 12 jul 1784: f. 23:17:8; id. 19 jan 1785: f. 18:8:0; id. 2 mrt 1785: f. 35:6:0; id. 16 jan 1786: f. 15:10:0; id. 2 jan 1787: f. 17:19:0; id. 10 jan 1787: f. 5:0:0; id. 14 feb 1787: f. 38:13:0; id. 27 okt 1790: f. 38:2:0; id. 28 dec 1778: f. 17:18:0; id. 5 mei 1779: f. 9:13:0; id. 23 jun 1779: f. 28:10:0; id. 29 mrt 1781 f. 3:0:0; id. 16 mei 1781: f. 10:11:0; id. 11 jun 1781: f. 7:0:0; id. 9 jul 1781: f. 18:10:8; id. 16 jan 1782: f. 24:0:0; id. 13 mei 1782: f. 8:6:0 en f. 20:16:0; id. 15 sep 1783: f. 14:1:0; id. wegens geleverd buskruit en andere behoeftent. d. v. de schutterij, 15 sep 1784: f. 138:9:0; id. ontvangen verschotten van houwers, patroontassen, snaphanen etc. t. d. v. de schutterij, 3 nov 1784: f. 78:3:0; id. ontvangen salarien en expensen over 1784, 5 jan 1785: f. 111:2:0; id. over 1786, 8 jan 1787: f. 90:15:0; id. ge?xpendeerde gelden t. d. v. de schutterij, 19 sep 1785: f. 32:16:0; id. geleverde goederen tot 2 nieuwe slaapplaatsen op de Adelborstenkamer, 28 sep 1785: f. 34:2:0; id. gedane expensen over 1785, 9 jan 1786: f. 226:7:0; id. expensen t. d. v. de Voorwacht, 18 jan 1786: f. 7:8:6; id. confinatiegelden, sluiten en ontsluiten van delinquenten, als mede kostgelden, 3 mei 1786: f. 24:6:4; id. 4 jun 1787: f. 109:4:0; id. 13 jan 1788: f. 270:18:0; id. 12 jan 1789: f. 250:19:0; id. 11 jan 1790: f. 157:7:9; id. 10 mei 1790: f. 159:2:12; id. 11 jan 1779: f. 46:8:0; id. 12 jun 1782: f. 93:9:0; id. 30 dec 1782: f. 243:17:4; id. 7 jan 1784: f. 172:10:0; id. 2 nov 1773: f. 57:8:0; id. 18 mei 1774: f. 64:5:0; id. 31 okt 1774: f. 37:10:0; id. 19 apr 1775 f. 56:17:0; id. 27 dec 1775: f. 76:4:0; id. 19 dec 1776: f. 81:18:0; id. 2 jul 1777 f. 95:13:0; id. 31 dec 1777: f. 52:13:0; id. 29 jul 1778: f. 74:1:0; id. 29 dec 1779: f. 37:7:0; id. gedane reparatie aan de trommels, 1 mei 1786: f. 5:19:0; id. restitutie voor betaald zilver aan de rotting, 11 jun 1786: f. 69:13:0; id. verschotten aan N.N. Wolf nopens onderwijs aan de Pijpers, 9 okt 1786: f. 41:18:0; id. wegens geleverde bultzakken en kussens en slopen t. d. v. de Burgerwacht, 11 jul 1787: f. 20:8:0; id. reparatie aan de geweren van de schutterij, 25 feb 1788: f. 39:14:0; id. geleverde materialen t. d. v. de schutterij, 8 jan 1787: f. 2:14:0; id. uitgeschoten geld aan de adsistenten, bierdragers enz. bij de afvuring der schutterij tot een tractement aan hen, 29 okt 1790: f. 5:0:0; id. terzake het slatten van het diept lopende van de Vismarktpijp tot de Blauwe Trappen, 13 jul 1787: f. 13:4:0; id. betaalde doodkisten t. d. v. zwevende armen, 16 jan 1788: f. 21:15:0; id. geld voor een doodkist van een zwevende arme, 20 jan 1790: f. 6:0:0; id. restitutie expensen gedaan aan Baatje Agema als zwevende arme, 16 feb 1789: f. 34:1:6; id. aan Egbert Beernt kind, 27 jan 1790: f. 35:8:14; id. terzake gedane verschot, 24 aug 1778: f. 15:11:0; id. 9 sep 1778: f. 16:2:0; id. 30 sep 1778: f. 3:10:0; id. 22 jan 1781: f. 107:17:0; id. 30 jul 1781: f. 89:1:0; 9d, 9 jan 1782: f. 74:18:8; id. 7 mei 1783: f. 267:17:0; id. terzake verlegde expensen wegens het achtervolgen en approhenderen van 3 vreemdelingen, 26 mrt 1781: f. 37:18:8; id. ge?xpendeerde strijkpenningen bij de besteding der kaarsen, 7 nov 1772: f. 3:3:0; (geen boeknrs. vermeld)