Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Rinske Tjepkes Gratama geb 6 dec 1789 HRL, ovl 27 feb 1883 HRL, huwt met Jetze Rodenhuis op 3 jun 1810 HRL, wonende te HRL. 1847, dv Tjepke G, en Trijntje Westra, (Wiebenga ??); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-011, 22; Jetze IJ. Rodenhuis en R.T.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-028; VT1839; geb 6 dec 1788, ged 13 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv Tjepke Gratama en Trijntje Westra; geb 6 dec 1788, ovl 27 feb 1883; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 1828, no. 50, grootboeknr. 1175, deel 2: 80 Caroliguldens; 1829, no. 55; 1830, no. 4; 18 feb 1831, no. 82; 27 feb 1832, no. 7; 14 feb 1833, no. 41; 14 jan 1834, no. 7; 10 jan 1835, no. 7; 19 jan 1836, no. 52; 19 jan 1837. no. 35; 22 jan 1838, no. 40; 25 jan 1839. no. 56; 20 jan 1840, no. 21; 2 mrt 1841, no. 46; 12 feb 1842, no. 44; 31 jan 1843, no. 43; 10 feb 1844, no. 48 1 feb 1862, no. 7