Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Cornelis Jans de Groot ovl 11 apr 1801 HRL, huwt met Jeltje Wijnsma, kinderen: Jan Cornelis dG geb 1800 HRL, Pietje dG, geb 1794 HRL, Grietje dG, geb 1796 HRL; zv Jan dG, en Lijsbert vd Meulen; BS huw 1824, ovl 1826, ovl 1861, ovl 1873; wed. C. dG. eigenaar en gebruiker van wijk E-051, koekbakkersche, 1814. (GAH204); C. dG. ende Jeltje Wijnsma, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 may 1791; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; K. dG. en Jeltje Wijnsma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 4:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 34; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); kind: Lijsbeth Cornelis de Groot, geb 1 may 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL, moeder als J. Tjeerds; kind: Pietje Cornelis de Groot, geb 30 may 1794, ged 17 jun 1794 Grote Kerk HRL; erven C.J. d. G. eigenaars van perceel nr. 1149 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 251, huis, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van perceel nr. 1166 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 251, pakhuis, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)