Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Taeke Halbes zie: Kuipers; T.H. ende Stijntje Rintjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Rintjes, deszelfs broeder, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; T.H. en Stijntje Rintjes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; wed. T.H. gebruiker van wijk A-193, eigenaar is Claas Kuiper, (broer van Teeke Halbes), 1814. (GAH204); T.H. en Baukje Fransen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 13 daaraanvolgende; kind: Baukje Taekes, geb 23 jun 1787, ged 3 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Taekes, geb 6 aug 1793, ged 27 aug 1793 Grote Kerk HRL, moeder als S. Teunis; kind: Rintjes Taekes, geb 8 sep 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Wij Ondergetekenden Simon Jacobs van Loon, winkelier, en Klaas Rintjes Kuiper, Touwslagersknegt, beide wonende te HRL, Verklaren bij desen, te weten, dat T.H. is Overleden in de Jare 1810 Zonder de juiste datum te kunnen bepalen, Gevende voor redenen van wetenschap, dat wij uit hoofde van Familiebetrekking een dagelijksche omgang met dezelve hebben gehad. HRL den 21 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & negentig den Agtste sep is Geboren Rintje, zv T.H. en Stijntje Rintjes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 okt 1815