Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Wybe Jacobs Hanekuyk doctor in 1788; is waarschijnlijk dezelfde als hieronder vermeld; geb 3 jun 1756 HRL, ovl 12 feb 1830 HRL, huwt met Petronella Maria Tetrode, burgemeester der stad HRL. in 1830, rijksadvokaat in de prov. in 1823, advokaat Hof van Friesland en verkoopt diverse huizen 1799-1802, kind: Jacob, geb 1781 HRL, zv Jacob Wybes H, en IJefke Pieters Hibma; BS huw 1823, ovl 1830, ovl 1852, regatt dev 1826-93; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 234:0:0 wegens geleverde zeep, ord. 4, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 185:10:0, ord. no. 5, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 192:0:0, quit. no. 2, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 243:15:0, quit. no. 8, 15 jan 1787. (GAH1119); id. f. 243:15:0, quit. no. 41, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 227:10:0, quit. no. 65, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 181:15:0, quit. no. 10, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 161:0:0, 30 nov 1793, quit. no. 28 (GAH1125); id. 16 :0:0, 24 dec 1794, quit. no. 35 (GAH1126); eigenaar en gebruiker van wijk G-027, advocaat fiscaal, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-028, gebruiker is Sipke F. Hiemstra, stalknegt, 1814 (GAH204); id. van wijk G-215, wagenhuis, 1814. (GAH205); id. van wijk G-216, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-217, gebruiker is Jac. de Rooy, stokersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-219, mangelkamer, 1814. (GAH204); Cornelis Mollema en Holkje van der Ley, beide van HRL, zijnde aangaave gedaan door doct. W.J.H. op vertoonde Procuratie van de bruidegom en bruid , zampt bruids vaders, met een gebod in de week, 8 apr 1791; ondertrouw HRL; Douwe Bonnes Zeefsma ende Trijntje Lammerts Burgers, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door Dr. W.J.H. op vertoonde attestatie, 30 apr 1791; ondertrouw HRL; doctor, bezit een wagen met heele deuren of koetswagen, belasting: f. 20:0:0, 2 may 1795, 1799, 1800, 1801, may 1802; belasting: f. 12:0:0, maar is doorgehaald in 1798; in ander boekdeel, (ook GAH650), niet doorgehaald. (GAH650); bezit een overdekte wagen, belasting: f. 13:0:0, may 1803. (GAH650); belasting: f. 13:4:0, may 1804, may 1805. (B65 0); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650); woont in 3e quartier, huisno. 214, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier, f. 700:0:0 op lyfrente; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier, zal te Leeuwarden op Lyfrenthe fourneren f. 700:0:0; zie bovenstaande regels; (GAH650); woont in 3e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Arum, Sectie A, 1832: Wed. W.J.H. te HRL, eigenaresse en vruchtgebruikerse van percelen nrs. 228 en 229, legger nr. 94, Weilanden, grootte resp. 4490 m2 en 3380 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 230, legger nr. 94, Gragt als Boomgaard, grootte 2800 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 231, legger nr. 94, Boomgaard, grootte 2110 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 232, legger nr. 94, Huis en Erf, grootte 2810 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 63; (bron: Kad. Atlas Wons dl. ); id. van perceel nr. 233, legger nr. 94, Bouwland, grootte 9140 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 235, 237 en 238, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 11910 m2, 21190 m2 en 9800 m2, klasse onbebouwd resp 1, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 236, 239, 240 en 241, legger nr. 94, Weilanden, grootte resp. 22360 m2, 22030 m2, 15550 m2 en 11620 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1/2, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 245, 253en 255, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 2630 m2, 16600 m2 en 1500 m2, klasse onbebouwd: alle 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 279, legger nr. 94, Bouwland, grootte 21890 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 280, legger nr. 94, Weiland, grootte 24210 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 342, 343 en 344, legger nr. 94, Weilanden, grootte resp. 19610 m2, 12950 m2 en 4830 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 345 en 347, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 13560 m2 en 20100 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 405 en 406, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 15450 m2 en 3780 m2, klasse onbebouwd: beide 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 409 en 421, legger nr. 94, Weilanden, grootte resp. 15580 m2 en 8250 m2, klasse onbebouwd resp. 4 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 422, 430 en 431, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 12350 m2, 3290 m2 en 22990 m2, klasse onbebouwd resp 2, 1 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 446 en 448, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 3980 m2 en 10690 m2, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 516, legger nr. Bouwland, grootte 19890 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); is, van perceel nr. 537, legger nr. 94, Weiland, grootte 16480 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 669, legger nr. 94, Weiland, grootte 4740 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 679, legger nr. 94, Bouwland, grootte 23150 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); Arum, Sectie B, 1832: Wiebe Jacobs Hanekuik, Burgemeester te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. 50, 52, 53 en 55, legger nr 94, Bouwlanden, grootte resp. 24940 m2, 7840 m2, 2400 m2 en 17800 m2, klasse onbebouwd resp. 1/2 (33, 67), 2, 1 en 2; (bron Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 69 en 71, legger nr. 94, Weidlanden, grootte resp. 20170 m2 en 24700 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 343, legger nr. 94, Weidland, grootte 19610 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 678, 680, 681, 682, 685 en 686, legger nr. 94, Weidlanden, grootte resp. 17700 m2, 11730 m2, 15630 m2, 19400 m2, 10770 m2 en 16480 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 3, 2/3, 2/3, 2/3 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 688, 689, 690, 692, 699 en 700, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 19040 m2, 17140 m2, 10400 m2, 6780 m2, 12770 m2 en 16890 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, 1, 2, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 691, 694 en 696, legger nr. 94, Weidlanden, grootte resp. 17090 m2, 18510 m2 en 590 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 693, legger nr. 94, Water als Weiland, grootte 520 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 695, legger nr. 94, Water Opvaart als Weiland, grootte 2740 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 697, legger nr. 94, Huis en Erf, grootte 2530 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Wons dl. ); id. van perceel nr. 698, legger nr. 94, Boomgaard, groote 2790 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wons. dl); id. van percelen nrs. 702, 703 en 705, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 10720 m2, 13240 m2 en 17780 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 704, legger nr. 94, Weidland, grootte 20400 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas wons. dl. ); Witmarsum, Sectie A, 1832: Wed. W.J.H., Rentenierse te HRL, eigenaresse en vruchtgebruikerse van percelen nrs. 218, 262 en 279, legger nr. 97, Bouwlanden, grootte resp. 14110 m2, 5030 m2 en 16260 m2, klasse onbebouwd resp. 1/2, 1 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd. ); id. van percelen nrs. 263, 264, 270 en 271, legger nr. 97, Weidlanden grootte resp. 1040 m2, 55410 m2, 21420 m2 en 15220 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2/3 (67, 33), 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 353, 354, 357, 358, 361, 362, 364, 367 en 374, legger nr. 97, Bouwlanden, grootte resp. 2390 m2, 6320 m2, 5500 m2, 12380 m2, 10210 m2, 18340 m2, 2120 m2, 15560 m2 en 18210 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1/2 (75, 25), 1, 1, 1, 1, 1, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd. ); Witmarsum, Sectie B, 1832: Wed. W.J.H., (burgemeester), te HRL eigenaresse en vruchtgebruikers van percelen nrs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, legger nr. 97, Weilanden, grootte resp. 30340 m2, 11720 m2, 22190 m2, 20600 m2, 8380 m2, 14600 m2, 18730 m2, 4410 m2 en 960 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3 (67, 33), 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 1, legger nr. 97, Opvaart als Weiland, grootte 20150 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs, 9, 10 en 13, legger nr. 97, Bouwlanden, grootte resp. 14660 m2, 16090 m2 en 21690 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 37, legger nr. 97, Bouwland, grootte 7630 m2, klasse onbebouwd 3/4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 63, legger nr. 97, Vaart, grootte 26820 m2, klasse onbebouwd: Min. (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 863, 864 en 865, legger nr. 97, Bouwlanden, grootte resp. 22480 m2, 8590 m2 en 11350 m2, klasse onbebouwd resp; 1/2, (75, 25), 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonsdl. Nrd); id. van perceel nr. 881, legger nr. 97, Weiland, grootte 10910 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonsdl. Nrd); id. van percelen nrs. 928, 929, 930 en 931, legger nr. 97, Weilanden, grootte resp. 14020 m2, 14910 m2, 9840 m2 en 12400 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2/3, 3 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Wonsdl. Nrd); id. van perceel nr. 951, legger nr. 97, Bouwland, grootte 11630 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonsdl. Nrd); id. van perceel nr. 955, legger nr. 97, Boomgaard, grootte 2870 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); id. van perceel nr. 956, legger nr. 97, Huis en Erf, grootte 2610 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 54; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); weduwe W.J. en mede-eigenaars van perceel nr. 946 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 265, bergplaats, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 957-959 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 265, resp. huis, plaisiertuin, huis en erf, resp. 320, 680 en 48 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 300, nihil, 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 962 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 265, pakhuis en erf, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 967-969 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 265, resp. plaisiertuin, wagenhuis en steegje, huis, resp. 220, 80 en 99 m2, kklasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 45, 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); Donderdag den 14 feb 1799; De Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde geleezen een Request door het Collegie van Scholarchen alhier, aan den Raad ingediend, inhoudende eene nominatie ter vervullinge der Vacature, door het overlijden van Doctor ajus Andreae in leven mede Scholarch opengevallen: Werdende ten dien einde door het Collegie van Scholarchen voorgedraagen, Doctoren P:Couperus, W:J:H., en C:M: Blok, met verzoek dat den Raad daaruit eene spoedige Electie geliefde te doen; Waar over gedelibereerd Zijnde, is uit de ingediende nominatie, met unanieme Stemmen tot mede Scholarch geeligeerd, en aangesteld Doctr W:J:H., Zoo als dezelve daar toe aangesteld word bij deezen, met wijder besluit dat hiervan bij Wijze van Appoinctement op den Requeste, aan het Collegie van Scholarchen zal werden Kennisse gegeeven, en dat aan den nieuw aangestelden Scholarch Extract deezes zal werden gesuppediteert, tot deszelfs Informatie. (GAH44)