Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Cornelis Harmens geb 20 sep 1796 HRL, ovl 19 sep 1880 HRL, huwt met Aletta Ledeboer op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1827 HRL, huw.get. bij D.J. Zeilmaker en C. Ledeboer, zwager bruid. 1828, id. bij P.A.G. Waardenburg en A.S. Harmens, broeder bruid. 1825, id. bij A. Harmens en D. Lambsma Tuinhout, broeder bruidegom, 1826, id. bij A. Harmens en B. Fontein, broeder bruidegom, 1839, zeehandelaar in 1851, zv Wieger H, en Elisabeth Mollema; BS huw 1825, huw 1826, huw 1827, huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-048; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-045; VT1839; geb 27 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Wieger Harmens en Elizabeth Mollema; C.H. eigenaar van percelen nrs. 1141 en 1142 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 271, resp. huis en tuin, huis, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 150 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)