Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Gerrit Hartman geb 1763 deventer, 1e huwt met Sietske Jacobus van Beemen, 2e huwt met IJk Jacobs op 5 jan 1815 HRL, huw.afk. 25 dec 1814 en 1 jan 1815, kinderen: Albertina H, geb 27 dec 1808 HRL, Jacobus, geb 1788 HRL, Helena, geb 10 jul 1810 HRL, Wilhelmina, geb 8 sep 1804 HRL, Johannes H, geb 4 feb 1802 HRL, IJda Albertina H, geb 2 mei 1800 HRL, huw.get. bij G.S. Rodenhuis en S.D. Wetzen, geemployeerde in ''t magazijn van vivres voorv:de Keizerlijke Marine, wonende te HRL, neef bruid. 1813, N.H., id. bij H.B. vd Veer en T.S. Kingma, neef bruidegom, 1816, id. bij H.J. Dreyer en A.W. Faber, commies bij de stedelijke belasting, 1818, id. bij T. Hilarius en J.W. Nauta, oom bruid. 1820, wijnwerker in 1825, bierdrager in 1843; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1804, 1808, 1810, BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1818, huw 1820, huw 1825, huw 1843, ovl 1848, ovl 1851 1853 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk F-182, commies bij de stadsbelasting, 1814. (GAH204); G.H., Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania en de S.J., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Wetsen deszelfs oom, 9 aug 1788; ondertrouw HRL; Gerrijt Fransen Rikkers en Jeltje Hendriks, beide van HRL, zijn de weegens de bruid gecompareerd G.H., 22 feb 1806; ondertrouw HRL; G.H., Corporaal in de comp. van Lt. Collonel van Burmania, en Sytske Jakobus, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 77 jaar, geb den Haag (!) en wonende te HRL, wijnwerker, wijk F-182 VT1839; kind: Albertina Gerrits Hartman, geb 27 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Helena Gerrits Hartman, geb 10 jul 1810, ged 15 jul 1810 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Gerrits Hartman, geb 3 dec 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jan Gerrits, geb 26 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL; Extract uit het doopregister van den Nederduitschen Gereformeerden dienst der Stad deventer, leggende alhier ter secretarie gedeponeerd. deventer den 2 mei 1762. Is ged een kind genaamd: Gerrit. Waar van vader Gerrit Jan Hartman en moeder Ida Geson. Voor extract conform. deventer 10 dec 1814; deze bewijzen bestaande in twee acten van geboorte en een van overlijden behooren tot de Huwelijksacte van G.H. en IJ. Jacobi dato 5 jan 1815 op Fol. 2 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van de Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; G.H. eigenaar van perceel nr. 1037 te HRL, stadswijnwerker, woonplaats HRL, legger nr. 274, huis en erf, 94 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)