Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Eeuwes van der Heyde geb 5 nov 1769 Grootegast, ovl na 1823, huwt met Maria Harmans IJskamp, 2e huwt met Sjieuwke Gerrits op 27 okt 1816 HRL, huw.afk. 13 en 20 okt 1816, 3e huwt met Jeltje Hendriks op 14 mei 1820 HRL, huw.afk. 23 en 30 apr 1820, koopt een huis in 1798, huw.get. bij J. Kerkhoven en A. Bijlsma, 1816, id. bij J. vd Heide en G. Posthuma, broeder bruidegom, 1818, id. bij P.J. Kerkhoven en D.W. de Zwart, oom bruidegom, wonende te HRL, 1815, id. bij J.R. Tuin en S.R. Zijlstra, 1819, zv Ywe Johannes (gk), en Aaltje Jans, (gk), kinderen: Elisabeth Johannes, geb 20 okt 1810 HRL, Jurjen Johannes, geb 3 sep 1808 HRL, Aaltje Johannes, geb 7 nov 1805 HRL, Hermanus vdH, geb 1792/93 HRL, Pieter vdH, geb 16 nov 1803 HRL, Elisabeth Johannes, geb 2 feb 1802 te HRL, Jan Johannes vdH, geb 1795 HRL, Eeuwe Johannes vdH, geb 1791 HRL, Jacobus Johannes vdH, geb 1799 HRL; doGrootegast1769, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1805, 1808, 1810, BS ovl 1812, huw 18151816 huwelijken, huw 1818, v, huw 1819, huw 1820, huw 1833, huw 1834, ovl 1835, ovl 1887; gebruiker van wijk E-200, pakhuisknegt, eigenaar is C. Mollema, 1814. (GAH204); oud 73 jaar, geb Grootegast en wonende te HRL. 1839, wijk F-144; VT1839