Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Adam Coenradus Helbach geb 1763 Nymegen, ovl 8 mrt 1841 HRL, 1e huwt met Jeltje Boeff, 2e huwt met Geertruida Johanna Clara van Andringa, luitenant ih 1e Bataillon van het Regiment vd luitenant van Brakel, garnizoen te Haarlem, komt van Haarlem, laatste afk. 13 jul 1794, met attestatie vertrokken, huw getuige bij G.J. de Feyter en M. Suiderbaan, aangehuwde neef bruid. 1826, gepensioneerd kapitein en oud plaatsmajoor der 2e klasse in 1841, toenmaals luitenant in dienst der staat en wonende te Schijndel en verkoopt een huis in 1801, zv Jan Peter H, (gk), en Maria Geertruida Veltkamp, (gk); huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1826, ovl 1841,; A.C.H., vaandrich in ''t 2de Batt. van het Regiment Infanterij van Gen. Major Baron van Brakel van HRL, ende Jonkvrouwe Jeltje Boeff van ''t Vlie, 16 jul 1790; ondertrouw HRL; A.C.H., Luitenant in het eerste Bataillon van ''t Regiment van Lt. Generaal van Brakel in Guarnisoen te Haarlem, van Haarlem, en de Vrouwe Johanna Clara van Andringa, van HRL, zijnde de aangaave deezer Huwelijks Proclamatien geschied door doct. Johannes Albarda onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 4 jul 1794; ondertrouw HRL; de Weled. Gestrenge Heer A.C.H., Vaandrig in het tweede Bataillon van het Regiment Infanterie van Generaal Major Baron van Brakel, van HRL, en de Weled. Jonckvrouwe Jeltje Boeff van ''t Vlie, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 aug 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Oudkerk en volgens ingekomen verklaaring aldaar getrouwd den 8 aug 1790; de Weled. Gestrenge Heer A.C.H., Lieutenant in het eerste Bataillon van het Regiment van Lieutenant General van Brakel in guarnisoen te Haarlem, van Haarlem, en de Weled. Vrouwe Geertruida Johanna Clara van Andringa, van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 jul 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; oud 77 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, kapitein plaatsmajoor, wijk H-223; VT1839; A.C.H. eigenaar van percelen nrs. 2009 en 2010 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 283, resp. tuinhuis stal en tuin, huis en plein, resp. 580 en 640 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)