Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Hendrik Georgius Helmer zie ook: H. Hilmer; geb 1761 Sattsbergen, Hanover, Dld, ovl 26 apr 1831 HRL, huwt met Klaaske Jans Zeilemaker en Antje Jans Bretel, kinderen: Maria/Marijke, geb 1794 HRL, Harmina H, geb 1792 HRL, Antje Hendriks H, geb 18 mrt 1796 HRL, Geertruida H, geb 19 mei 1810 HRL, drogist in 1827, huw.get. bij J.J. de Boer en K. Feddema, 1811, id. bij J. Kerkhoven en A. Rink, oom bruidegom, wonende te HRL; 1818, koopt diverse huizen 1798- 1799; BS huw 1811, huw 1814, huw 1818, ovl 1827, huw 1830, ovl 1831, ovl 1850,; H. Jurjens K. en Klaaske Jans Zeilemaaker, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; eigenaar van wijk G-067, drogistwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-073, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-158, samen met Kerkhoven, pakhuis, 1814. (GAH204); H.H. en Anna Jans Bertel (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs met een gebod in de week, 16 may 1807; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, huisno. 156, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); H.G.H. eigenaar van percelen nrs. 1563-1565 te HRL, drogist, woonplaats HRL, legger nr. 282, resp. huis en erf, huis, huis, resp. 230, 90 en 30 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 60, 36 en 36. (bron:Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van percelen nrs. 1602 en 1603 te HRL, drogist, woonplaats HRL, legger nr. 282, resp. huis, pakhuis, resp. 16 en 32 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 3 en 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)