Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Elias Hendriks ovl voor 1815; E.H. en Maayke Lieuwes, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 7 jul 1776 HRL, en toen getrouwd; kind: Hendrik Elias, geb 7 apr 1777, ged 6 mei 1777 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Lijas, geb 21 dec 1779, ged 4 jan 1780 Grote Kerk HRL, vader is: Elias H. ; huwt met Grietje Dirks de Boer; BS ovl 1828; kind: Doetje Elias, geb 25 dec 1793, ged 18 sep 1796 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Elias, geb 4 sep 1796, ged 18 sep 1796 Grote Kerk HRL; wed. gebruiker van wijk G-250, gealimenteerd, eigenaar is Jan Groen, 1814. (GAH204); E.H. en Geertje Sijtses, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 28 aug 1787 kind: Sytse Elias, geb 21 okt 1789, ged 10 nov 1789 Grote Kerk HRL, moeder als: Gertje S. ; kind: Lutske Elias, geb 14 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL; Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordinaris vergadert zijnde, is Willem Lieuwes door het Gerecht gequalificeerd, om order te stellen, omtrent het huis van E.H. ; (GAH44)