Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Doekle Romkes van Hettinga geb 4 mei 1775, ged 21 mei 1775 Grote Kerk HRL, zv Romke Sijtses van Hettinga en Aake Doekles; geb 1775 HRL, ovl 12 mei 1834 HRL, huwt met Reinou Jans Lon, kinderen: Gerrit de Lon van Hettinga, geb 20 mrt 1807 HRL, Frederikus, geb 22 jun 1811 HRL, Romke vH, geb 11 jul 1804 HRL, aanspreker en visafslager 1834, meester zilversmid in 1811, huw.get. bij S. Posthuma en A.R. Meintz 1812, id. bij F.H. Koestra en T.S. de Haan, zilversmid. 1816, id. bij W. IJ. Reinouts en T.P. Nauta 1818, id. bij G.H. Tichelaar en P.Y. vd Werf, 1819, zv Romke Sijtses vH, en Anke Doekes Bokma; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1807, 1811, BS geb 1811, huw 1812, huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1834,; eigenaar en gebruiker van wijk E-001, zilversmid. 1814. (GAH204); kind: Fredericus Doekles van Hettinga, geb 22 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: R. de Long