Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Sytse Romkes van Hettinga schilder in 1808-1811; ged 31 jul 1768 Grote Kerk HRL, zv Romke Sijtses van Hettinga en Anke Doekles; gebruiker van wijk G-188, verwer, medegebruiker Jacob Kamphuis, baardscheerder, eigenaar is Cup erven, 1814. (GAH204); geb 7 jun 1772 HRL, ged 23 jun 1772 Grote Kerk HRL, zv Romke Sijtses van Hettinga en Antje Doekles (Bokma); ovl 15 okt 1846 HRL, huwt met Janna Gerrits Rex op 16 mei 1796 HRL, huwt met Gerritje Jans Groen(hof) op 13 mei 1804 HRL, huwt met Jeltje van Oeveren, meester verwer in 1811, huw.get. bij J. Reyersen en A.Y. Visser, 1812, kinderen:Anke, geb 5 apr 1810 HRL, Jan, geb 17 jan 1808 HRL, Sijke, geb 26 apr 1806 HRL, Romke vH, geb 12 mrt 1805 HRL, Dieuwke vH, geb 1796 HRL, Hendrikje vH, geb 7 jun 1811 HRL, zv Romke vH, en Antje Doekeles; huw Grote Kerk HRL 1796, 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805 1806, 1808, 1810, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1846, ovl 1847, ovl 1849; S. v. H. ende Janna Gerrijts Rex, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Gerrijt Jans Rex, 23 apr 1796; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; kind: Anke Sietses van Hettinga, geb 5 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL, moeder is: Gerritje Jans; kind: Romke Sijtses van Hettinga, geb 16 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL; kind: Duuwke Sietses van Hettinga, geb 3 jul 1798, ged 22 jul 1798 Grote Kerk HRL