Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Dooitze Eelkes Hingst ovl voor 1815; van HRL, huwt met Elisabeth Annes de Haan, van HRL, geproclameerd de 19-26 Febrij en getrout met attestasie de 5 mrt 1769; huw.reg. N.H. HRL; ook huwt met Catharina de Haan; BS ovl 1838; wed. eigenaar en gebruiker van wijk E-019, 1814. (GAH204); D.E. Hinxt, capitein ter Zee van HRL, ende Catharina Joris de Haan van Leeuwarden, zijnde de aangaave gedaan A.J. Conradi op vertoonde Procuratie van den bruidegom en bruid. met een gebod in de week, 9 jul 1790; ondertrouw HRL; lt. kolonel D.H. koopt een woning op de hoek Voorstraat-Simon Stijlstraat op 12 nov 1792; Harl. Crt; weduwe woont in 6e quartier, huisno. 1, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); C. Hinst, by absentie van deszelfs man, D.H., op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier, zal fourneren: f. 480:0:0 (GAH650); id. Capt. D.H. op lyfrente vertoond f. 500:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Ried, Sectie A, 1832: wed. D. de Hinxt eigenaresse van percelen nrs. 204, 229 en 242, legger nr. 124, Weilanden, grootte resp. 10380 m2, 20140 m2 en 15130 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 4 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie A, 1832: wed. D. de Hinxt eigenaresse van perceel nr. 456, legger nr. 124, Weiland, grootte 28940 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 457, legger nr. 124, Bouwland, grootte 9870 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 459, 461, 462, 463, 464, 469 en 470, legger nr. 124, Weilanden, grootte resp. 84 m2, 7530 m2, 24180 m2, 8210 m2, 4640 m2, 22360 m2 en 12280 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 3, 2, 3, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 460, 467, 468, en 471, legger nr. 124, Bouwlanden, grootte resp. 9660 m2, 1830 m2, 15000 m2 en 13080 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 165, legger nr. 124, Huis en Erf, grootte 2780 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. perceel nr. 468, legger nr. 124, Boomgaard, grootte 1690 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 473, 474, 475, 476, 477 en 478, legger nr. 124, Bouwlanden, grootte resp. 730 m2, 2660 m2, 8920 m2, 9350 m2, 19220 m2 en 12010 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 2, 3, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 484 en 485, legger nr. 124, Weilanden, grootte resp 20130 m2 en 12850 m2, klasse onbebouwd: beide 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1373, legger nr. 124, Bouwland, grootte 1370 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1387, legger nr. 124, Weiland, grootte 12030 m2, klasse onbebouwd 2/3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1390 en 1392, legger nr. 124, Bouwlanden, grootte resp. 6010 m2 en 18930 m2, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1395, 1396, 1397, 1398 en 1399, legger nr. 124, Bouwlanden, grootte resp. 5970 m2, 1630 m2, 9150 m2, 12380 m2 en 18980 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 2, 2, 1/2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1400 en 1401, legger nr. 124, Weilanden, grootte resp. 12270 m2 en 2880 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1405, 1406 en 1409, legger nr. 124, Bouwlanden, grootte resp. 8260 m2, 8670 m2 en 6260 m2, klasse onbebouwd, resp. 1, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1407 en 1408, legger nr. 124, Weilanden, grootte resp. 13940 m2 en 5960 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3 (33, 67) en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 18320; id. perceel nr. 1411, legger nr. 124, Bouwland, grootte 15560 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1412, legger nr. 124, Watermolen, grootte 220 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen 1413, 1414 en 1415, legger nr. 124, Weilanden, grootte resp. 25460 m2, 8170 m2 en 12390 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 4 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1421, legger nr. 124, Weiland, grootte 10250 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 1081 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 293, huis en erf, 132 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 210. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)