Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Gouke Hingst geb f. 24 aug 1776 HRL, ovl 7 mei 1851 HRL, huwt met Christina Vellinga, huw.get. bij S.S. Hingst en E.J. Fontein, bontfabrikeur, broeder vd bruidegom, 1823, id. bij D. Greydanus en C. Mollema, oom bruidegom, 1826, id. bij F. van Esta Tjallingii en I. Greydanus, oom bruid. 1828, wethouder in 1839, zv Sijbrand H, en Elisabeth Stijl; BS huw 1823, huw 1826, huw 1828, ovl 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-029, regattdv1826 -93; gebruiker van wijk D-026, koopman, eigenaar is S.G. Hingst, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-026; VT1839; G.H., koopman, wordt vermeld in akte van bekendheid in 1828 ten behoeve van Ida Greydanus, dv Petrus Greydanus en Catharina Vellinga; Ried, Sectie C, 1832: G.H., Steenbakker te HRL, eigenaar van perceel nr. 920, legger nr. 125, Weidland, grootte 29440 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 921, legger nr. 125, Vaart als Weiland, grootte 6470 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 943, legger nr. 125, Weidland, grootte 17260 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 944, legger nr. 125, Bouwland, grootte 2830, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie C, 1832: G. de Hengst, Bontfabrikeur te HRL, eigenaar van perceel nr. 694, legger nr. 110, Weiland, grootte 35184 m2, klasse onbebouwd 2/3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 695, legger nr. 110, Bouwland, grootte 5560 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 703, 704 en 706, legger nr. 110, Weilanden, grootte resp. 18115 m2, 13708 m2 en 23454 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 705, legger nr. 110, Bouwland, grootte 11177 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 708 en 710, legger nr. 110, Weidlanden, grootte resp. 24083 m2 en 10542 m2, klasse onbebouwd resp. 3 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 711, legger nr. 110, Bouwland, grootte 9086 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 712, legger nr. 110, Tuin, grootte 974 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 713, legger nr. 110, Huis en Erf, grootte 1186 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 715, 717, 718, 719 en 720, legger nr. 110, Bouwlanden, grootte resp. 8589 m2, 10099 m2, 10898 m2, 30148 m2 en 9093 onbebouwd resp. 2, 2, 3, 2/3 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Arum, Sectie A, 1832: Gooike Hingst, Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 356 en 358, legger nr. 99, Bouwlanden, grootte resp. 19890 m2 en 16530 m2, klasse onbebouwd resp. 4 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 357, legger nr. 99, Weiland, grootte 25860 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 402, 403 en 404, legger nr. 99, Bouwlanden, grootte resp. 18320 m2, 17410 m2 en 18880 m2, klasse onbebouwd: alle 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); Arum, Sectie B, 1832: Gooike Hengst te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van perceel nr. 17, legger nr. 99, Bouwland, grootte 12020 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 20, legger nr. 99, Bouwland, grootte 25430 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); G.H. eigenaar van perceel nr. 739 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 296, huis en erf, 280 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 750 en 751 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 139, resp. weiland, weiland, resp. 18340 en 8050 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 113); id. van percelen nrs. 754-756 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 139, resp. weiland, tuin, huis en erf, resp. 17270, 1350 en 860 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, en 1, belastbaar inkomen bebouwd:resp. nihil, nihil, en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 113); id. van percelen nrs. 762 en 762A te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 139, resp. bouwland, gracht als bouwland, resp. 4020 en 1100 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 113); id. van percelen nrs. 777-783 te Sexbierum Sectie A, koopman, woon- plaats HRL, legger nr. 139, resp. weiland, weiland, huis en erf, tuin, weiland, weiland, watermolen, resp. 23980, 15090, 1340, 1110, 510, 21510, 110 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 113); id. van perclen nrs. 793, 795 en 801 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 139, resp. weiland, bouwland, bouwland, resp. 11120, 3090 en 16240 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 2, en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 113); id. van percelen nrs. 804-810 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 139, resp. bouwland, weiland, weiland, weiland, weiland, weiland, weiland, resp. 12230, 14530, 16920, 12920, 17830, 8380 en 27170 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 4, 4, 4, 4, 4, en 4, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 113/114)