Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Schelte Piers van der Hoeff geb 29 jul 1773 HRL, ged 15 aug 1773 Grote Kerk HRL, ovl 15 sep 1827 HRL, 1e Saakje Folkerts de Haas op 25 mei 1800 HRL, 2e huwt met Hielkje Hendriks Molenaar op 20 mei 1804 te HRL, meester timmerman in 1827, N.H., koopt een huis in 1801, huw.get. bij A.A. Koopmans en G.E. Bouwknecht 1824, kinderen: Folkert vdH, geb 23 jul 1801 HRL, Sake vdH, geb 8 nov 1802 HRL, zv Pier Freerks en Antje Scheltes; DTB N.H. HRL , huw Grote Kerk HRL 1800, 1804, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, BS huw 1824, ovl 1827, ovl 1832, ovl 1860; eigenaar van wijk A-214, gebruiker is Hessel A. Hogenburg, stilleveger 1814. (GAH204); id. van wijk A-218, gebruiker is Dirk Kok, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-033, ledig plak grond, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-130, timmerman, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Alb. van Eeken, van wijk E-207, gebruiker is Tjepke Gabes, boerearbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-272, gebruiker Bern. Jurj. Croes, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-048, gebruiker is Swerus P. Bakker, sjouwer, 1814. (GAH204); S.P. v. d. H., Meester Huistimmerman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van Bonne Jans van Dijk; wed. S.P. v. d. H. en mede E. eigenaresse van percelen nrs. 38-41, woonplaats HRL, legger nr. 299, resp. huis, huis, huis, plaisiertuin, resp. 48, 30, 35 en 519 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 9, 15 en: niet vermeld. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 63 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 107 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 111 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis, 21 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 113 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis, 21 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 115 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 144 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. eigenaars van percelen nrs. 246 en 247 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, resp. pakhuis en stal, resp. 30 en 60 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 274 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, schuur, 340 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van percelen nrs. 278-281 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, resp. plaisiertuin, huis, huis en erf, en pakhuis, resp. 210, 35, 42 en 154 m2, klasse onbebouwd alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 21, 15 en 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 373 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis en erf, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 563 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis en erf, 86 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 613 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 617 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis en erf, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 670 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, stal, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van percelen nrs. 778 en 779 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, resp. huis en erf, en huis en erf, resp. 98 en 70 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 1368 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis en erf, 95 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel HRL. 1832, bl. 48); id. van percelen nrs. 1783 en 1784 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, resp. huis, huis, resp. 20 en 20 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van perceel nr. 1802 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 299, huis en tuin, 166 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)