Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Andries A. van der Hoek geb 1771 HRL, ovl 14 okt 1828 HRL, huwt met Atje vd Meulen, kinderen: Hielke, geb 13 feb 1807 HRL, Trijntje vH, geb 1796 HRL, Janke vH, geb 26 jan 1804 HRL, Johannes vH, geb 1 aug 1802 HRL, Antje vH, geb 31 mei 1799 HRL, schoolmeester 1812, id. ih Weeshuis 1805-1811, huw.get. bij G.P. Steen, (gk), en S.C. Vorstenburg, 1813, id. bij E.W. Petersen en W. Feddema, 1816, id. bij B.J. Groen en R.A. Mol, neef brui degom, 1816; id. bij H. Tobe en A. vd Kallen, 1817; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, 1807, BS ovl 1812, huw 1813, huw 1816, huw 1817, ovl 1823, ovl 1828, ovl 1876, ovl 1877; eigenaar en gebruiker van wijk E-117, schoolonderwijzer, medegebruiker Harm. IJskamp, hovenier, 1814. (GAH204); A.A. vd H. ende Attje Johannes van der Meulen, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door advokaat Hanekuik op vertoonde Procuratie, 4 may 1793; ondertrouw HRL; A.A. vdH. en Attje Johannes van der Meulen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Andries van der Hoek, geb 3 okt 1794, ged 26 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Anske Andries van der Hoek, geb 26 jul 1797, ged 15 aug 1797 Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 5:16:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 5:10:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts:. -1-8; (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:10:0 ter Saeke Exstra gedaene diensten, 6 sep 1808, quit. no. 7 (GAH1140); id. 17 nov 1808, quit. no. 9 (GAH1140); id. 18 feb 1809, quit. no. 3 (GAH1141); id. 9may18 09, quit. no. 8 (GAH1141)