Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Wijnand Hoekers geb 1765 Harderwijk, ovl 3 mei 1834 HRL, huwt met Elsje de Hol op 20 aug 1801 Hierde, met attestatie vertrokken naar Hieder, vleeschhouwer in 1834, huurt 6 pondematen vertichelde greide 1809-1810, huw.get. bij BS vd Beest en T.H. Baarda, wonende te HRL, 1815, kinderen: Neeltje, geb 1803 Harl/Franeker, Johanna, geb 1802 HRL, Margaretha H, geb 1809 HRL, Nicolaas H, geb 1805 HRL, Lourens H, geb 1810/11 HRL; zijn moeder is vlgs overlijdensaangifte van 1811 Neeltje vd Weide (mogelijk zijn schoonmdr ?), zv Johannes H, (gk), en Johanna van Zijtteren, (gk); huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1811, ovl 1812, huw 1815, ovl 1833, ovl 1834, ovl 1842, ovl 1849, ovl 1850, ovl 1852,; eigenaar en gebruiker van wijk E-169, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk E-170, slager, 1814. (GAH204); W.H. eigenaar van percelen nrs. 1267 en 1269 te HRL, vleesschouwer, woonplaats HRL, legger nr. 303, resp. stal en erf, resp 102 en 60 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)