Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Sipke Willems Houtsma geb 1755 Pingjum, ovl 5 jul 1823 HRL, huwt met Doetje Spannenburg, ook huwt met Titia Cornelia Heidkamp op 9 jun 1794 HRL, Raad id vroedschap van HRL, komt van HRL, laatste afk. 8 jun 1794, kinderen: IJmkje Sipkes H, geb 1787 HRL, Hendrik Sipkes H, geb 1785 HRL, Willem H geb 1782 HRL, Aafke Sipkes H, geb 16 aug 1799 HRL, ged 10 sep 1799 HRL, levert brood aan militairen in 1803-1804, meester bakker in 1823, zv Willem Douwes en IJmkje Teunis; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1819, ovl 1823, huw 1824, ovl 1828, ovl 1832, ovl 1835; kind: Hendrik Sipkes Houtsma, geb 12 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: D. Hendriks; kind: IJmkje Sipkes Houtsma, geb 1 nov 1786, ged 24 nov 1786 Grote Kerk HRL; eigenaar van wijk A-236, gebruiker is Claas Gerrits de Vries, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-023, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-024, gebruiker is H. Boekholt, kleermaker, 1814. (B2 04); id. van wijk D-010, gebruikers zijn H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-052, gebruiker is J.P. Wernink, Hervormd Leraar, 1814. (GAH204); S.W.H., Raad in de Vroedschap ende Tietje Cornelia Heidkamp, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door notaris Wassenaar op vertoonde Procuratie, 23mai1j794; ondertrouw HRL; S.W.H., Raad in de Vroedschap en T.C.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 8 jun 1794 HRL, en zijn getrouwt 9 dito; woont in 2e quartier, huisno. 147, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op ''t lyf van zyn dogtertje Ymkje S:Houtsma, waaraf moeder is geweest Doetje Spannenburg: f. 100:0:0 (GAH650); S. HG. zelf op Lyfrente, 12 sep 1796, 2e quartier: f. 100:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 151:9:0 ter zaeke geleverd Roggen Brood, 8 nov 1809, quit. no. 56 (GAH1141)