Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Arent Huisjemaker geb 1754 ... , ovl 2 jul 1817 HRL, huwt met Voske Ruurds, kind: Geert Arends H, geb 1794 HRL; BS ovl 1817; 1840 overlijdens; gebruiker van wijk G-128, korenmeter, eigenaar is R. Kronenburg wed., 1814. (GAH204); A. Geerts H., van HRL, en Antje Roelofs Wolthuis van Sneek, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; A.H. en Voske Ruurds, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 dec 1784 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; bu Grote Kerk ha; kind: Trijntje Arends Huysjemaker, geb 20 sep 1792, ged 2 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Geert Arends Huisemaker, geb 13 may 1794, ged 3 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Gesina Arents Huisjemaaker, geb 8 sep 1798, ged 25 sep 1798 Grote Kerk HRL; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Donderdag den 20 Sept 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, is A.H. in zijne post als Koornmeeter gesuspendeert den tijd van twee Weeken, ter zaake dezelve zoo geen Slingsche handelwijs dan althans eene groote agterloosheid had begaan, in het meeten van een partij Boekweit onlangs bij Tjebbe van der Meulen van Jan Teyes uit de Dragten ontvangen en is den koorndraager Jielles Sijdses, Welken bij die Occagie het schepel bediend had mede voor dezelfde tijd, de bedieninge daar van ontzegt, en verders den Captn der Koornwerkers zeer ernstig gecorrigeerd omdat hij den Raad van dit geval geen kennisse gegeeven had. (GAH44)