Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.



voorna(a)m(en)  familienaam info
Willem Johannes Jager geb 5 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Johannes Willems Jager en Trijntje Jakles; geb 1786 HRL, ovl 7 okt 1849 HRL, huwt met Rinske Velkers op 8 apr 1810 Leeuwarden, met attestatie vertrokken naar Leeuwarden, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, meester slager, wonende te HRL, 1812, id. bij D.W. Jager en K. Gerrits, neef bruidegom 1816, id. bij J. Schotanus en J.D. van Vliet, 1819, kind: Johannes, geb 10 dec 1810 HRL, zv Johannes dJ, en Trijntje Jakles Donia; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, huw 1816, huw 1819, ovl 1849, ovl 1869; gebruiker van wijk F-163, slager, eigenaar is Johannes Felkes, 1814. (GAH204); W.J. van HRL. en Rinske Felkers van Leeuwarden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 Lentemnd 1810; ondertrouw HRL; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk F-163; VT1839; kind: Johannes Willems Jager, geb 10 dec 1810, ged 8 jan 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: R. Fellekens; ontvangen van de rentmeester van het Weeshuis f. 147:8:0 ter Saeke geleverd Rundvlees en Smeer, 10 nov 1810, quit. no. 1 (GAH1142); id. f. 37:8:0 ter Saeke geleverd smeer, 1 apr 1809, quit. no. 1 (GAH1141); W.J.J. eigenaar van perceel nr. 853 te HRL, slager, woonplaats HRL, legger nr. 338, stal, 85 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1025 te HRL, slager, woonplaats HRL, legger nr. 338, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1047 te HRL, slager, woonplaats HRL, legger nr. 338, pakhuis of bergplaats en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)