Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Aukje van Assen geb 7 aug 1780, ged 11 aug 1780 Grote Kerk HRL, dv Johannes van Assen en Anna Clasina Jongsma; geb 5 aug 1780 HRL, ovl 9 mrt 1863 HRL; wijk C-129, ongehuwd, dv Johannes vA., en Anna Clasina Jongsma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk C-133; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; VT1839; geb 7 aug 1780, ovl 1861/1862; komt voor op lijst: akten, verklaringen en naamlijst van gepensioneerden 1826-1893, in 1827 onder nos. 87 en 88; id. 1828, no. 70, grootboekno. 3969, deel 5: 28 Car glds rente; id. 1829, no. 68; id. 1830, no. 67; id. 1831, no. 71; id. 1832, no. 49; id. 13 feb 1833, no. 24; id. 7 feb 1834, no. 34; id. 12 feb 1835, no. 32; id. 7 mrt 1836, no. 78; id. 9 feb 1837, no. 71; id. 22 jan 1838, no. 62; id. 25 jan 1739, no. 50; id. 20 jan 1840, no. 26; id. 11 mrt 1841, no. 74; id. 12 feb 1842, no. 19; id. 31 jan 1843, no. 24; id. 10 feb 1844, no. 34; id. 1 feb 1862, (!), no. 14; id. 1828, no. 71, grootboekno. 1732, deel 2: 99 Caroliguldens rente; id. 1829, no. 67; id. 1830, no. 66; id. 1831, no. 74; id. 1832, no. 50 id. 13 feb 1833, no. 23; id. 7 feb 1834, no. 33; id. 12 feb 1835, no. 30; id. 7 mrt 1836, no. 77; id. 9 feb 1837, no. 72; id. 22 jan 1838, no. 63; id. 25 jan 1839, no. 49; id. 20 jan 1840, no. 27; id. 11 mrt 1841, no. 75; id. 12 feb 1842, no. 18; id. 31 jan 1843, no. 23; id. 10 feb 1844, no. 33; id. 1 feb 1862, (!), no. 15