Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Ernst van Assen geb 26 jan 1778 St Annaparochie, ovl 1 aug 1868 HRL, huwt met Wiebkje Agatha Rodengius/Reddingius op 25 mei 1803 Engelum, laatste afk. 22 mei 1803, zv Johannes Wijnandus vA., en Anna Clasina Jongsma, apothecar, N.H., raadslid in 1840, doet overlijdensaangifte van Geertrui Norel Vettevogel in 1811, huw.get. bij D.J. Gorter en H.J. Posthuma, 1829 id bij W. Gronemeyer en J. Popta, 1829; ovl in wijk C-018, kinderen Elisabeth vA geb 7 nov 1810 HRL, Anna Clasina vA, geb 15mr1805 HRL, zv Johannes Wijnandus vA, en Anna Clasina Jongsma; hu Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1810, BS ovl 1811, huw 1829, huw 1840, ovl 1868, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-010, 51; gebruiker van wijk C-063, apothecar; eigenaar is Klaas Blok, 1814. (GAH204); oud 62 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk F-007; VT1839; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805. (GAH650); heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, mei 1803, mei18 04, tweede quartier, huisnr. 185. (GAH650); geb 26 jan 1778, ovl aug 1868; komt voor op lijst: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893, in 1827 onder no. 91; id. 1828, grootboekno. 1157, deel 2: 59 Caroliguldens rente; id. 1829, no. 62; id. 1830, no. 68; id. 1831, no. 79; id. 1832, no. 41; id. 13 feb 1833, no. 16; id. 7 feb 1834, no. 28; id. 7 apr 1836, no. 79; id. 9 feb 1837, no. 73; id. 22 jan 1838, no. 64; id. 25 jan 1839, no. 48; id. 20 jan 1840, no. 28; id. 2 mrt 1841, no. 41; id. 12feb842, no. 49; id. 31 jan 1843, no. 48; id. 10 feb 1844, no. 53; id. 1 feb 1862, (!), no. 13; apotheker; verzoekt permissie tot het oprichten en drijven van een apotheek, belovende alvorens die te exerceren, genoegzame bewijzen van bekwaamheid te suppediteren. Toestemming verleend, 7 feb 1803 (GAH1803); aangesteld tot bekkenist in het 2e kwartier in plaats van de ovl S. IJsbrandi, 13 jun 1803 (GAH49); aangesteld tot Weesdiaconen Harm Tamboezer, E. v. A. en Sijbout Aardenburg in plaats van de afgaande Sierdsma, Pijke Piekinga en P. Hoogstra, 31 okt 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 185, gehuwd, 26 jaar 1 mrt 1804; kind: Elizabeth Clazina van Assen, geb 7 nov 1810, ged 3 dec 1810 Grote Kerk HRL; E. v. A. eigenaar van perceel nr. 1472 te HRL, apothecar, woonplaats HRL, legger nr. 16, huis en tuin, 420 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)