Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Hiltie Johannes oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk G-101; VT1839; Poppe Arjens en H.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 sep 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Arjen Foppes, geb 30 nov 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Poppes, geb 19 feb 1785, ged 15 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Poppes, geb 19 feb 1787, ged 6 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Poppes, geb 7 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Arjens, geb 11 aug 1791, ged 23 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Albertje Poppes, geb 9 dec 1793, ged 22 dec 1793 Grote Kerk HRL; Donderdag den 9 August. 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts H.J. weduwe van Poppe Arjens, tot Turfmeetster aangesteld, en daar toe onder Eede genoomen, in plaatze van Symontje Reins, Welke overleeden was. (GAH44)