Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Wybe Yemes de Jong geb 1785 HRL, ovl 19 nov 1815 HRL, huwt met Elisabeth Meyer op 6jun18 11 HRL, ook huwt met Atje de Vries, huw.get. bij G. Meyer en D. Wiersma, behuwd broeder bruidegom, 1815, id. bij J.H. Leyenaar en J.K. Zeilmaker 1811, id. bij D.H. Reidsma en A. IJ. de Jong, 1811, id. bij J. van Eeken en B.A. Tuinhout, 181, id. bij J. IJ. de Groot en T.P. Brouwer, 1815, 1e huw.afk. zondag 29 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 2 Jun 1811, ondertrouw 22 May 1811, huistimmermansknecht, doet overlijdensaangifte van Berber Jurjens in 1811, zv IJeme Wybes en Hiske Jans Huizinga; BS huwafk. en huw 1811, huw 1815, ovl 1855; gebruiker van wijk A-102, timmerknegt, eigenaar is Hendr. Meyer, 1814. (GAH204); Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agthondert en vijftien den 19 nov is ovl W. d. J. Afgegeven op de Raadhuize binnen HRL den 3 okt 1816