Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Cornelis Arjens Jonker geb 1748 St. Jacob, ovl 22 okt 1829 HRL, huwt met Simkje Pieters Bakker, en met Anna Ferwerda op 18 dec 1808 Leeuwarden, laatste afk. 11 dec 1808, komt van HRL, huw.get. bij G.R. vd Woude en H. de Groot, 1818, koopt en verkoopt diverse huizen 1799-1802; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1818, ovl 1829; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:9:0 terzaake leverantie en werkloon van 2 schouw sponturf, quit. no. 8, 4 okt 1786. (GAH1118); eigenaar van wijk A-175, gebruiker is Evert Wellinga, koperslager, 1814. (GAH204); id. van wijk A-230, gebruiker is Anth. Fransen, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk A-232, gebruiker is Andries Jacobs wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-037, gebruiker is Lodewijk Coster, 1814. (GAH204); id. van wijk E-172, gebruikers zijn Willem Sluikman, varensgezel, Gerrit N. van der Woude, koperslagersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-029, gebruikers zijn Cornelis van Dijk vrouw, Jacob Blauw, sjouwer, Dirk van der Woude wed., 1814. (GAH204); id. van wijk F-191, gebruiker is Sjoerd Jacobs de Vries, varensgesel 1814. (GAH204); id. van wijk F-219, gebruikers zijn Johannes A. van Kampen, varensgesel, Jan Hendr. Schoenmaker, sjouwer, Karst Edsgers wed., Henning Lolkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-087, kooper, medegebruiker is P. Tetrode wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-089, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-093, gebruiker is Cornelis Bouwes, winkelier, 1814 (GAH204); id. van wijk G-126, gebruiker is Heert M. Tichelaar, tichelknegt, 1814. (GAH204); C.A.J. van HRL, en Anna Ferwerda van Leeuwarden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 25 nov 1808; ondertrouw HRL; C.A.J. en Simke Pieters Bakker, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 sep 1780 en zijn den 8sten oct naastvolgende getrouwd; heeft een chais, belasting: f. 3:5:0, may 1803. (GAH650); id. belasting: f. 3:6:0, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 48:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 2 apr 1798; Het gerechte der Stad HRL ordrs Vergadert zijnde, stonden wijders in ''s Gerechts Vergadering binnen de Burger C.J. en Dirk IJpei, klaagende dat den Burger Jan Willem Nagel weigerachtig Was, om zijne boete als Bekkenist te betaalen, waar op goedgevonden wierd den Burger J:W:Nagel hier over te Verstaan. (GAH43)