Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Tjeerd Roelofs Kabbeljauw ovl voor 1815; huwt met Sijtske Fokkes, koopt een huis in 1798 en 1800; BS ovl 1824; wed. T.K. eigenaar van wijk A-223, gebruiker is Anne Ages Zeylmaker, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-016, gebruikers zijn Klaas Jeltes van der Sluis, turfdrager, en Pieter Plus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk C-025, gebruikers zijn Ant. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-139, medegebruiker is Fredrik Akkerboom, beurtschippersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-003, gebruiker is Feyke Burghout, varensgesel, 1814 (GAH204); id. van wijk D-004, pakhuis, gebruiker is Jan IJ. Faber, 1814. (GAH204); id. van wijk D-005, gebruiker is Marten Jans Bleeker, stoeldrayer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-193, gebruikers zijn Siebe de Vries, varensgesel, Jacob Prins, varensgesel, Dirk Meind. vd Laan, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-226, gebruikers zijn Hendr. de Wit, baardscheerder, IJpe Jelles wed., gealimenteerd, Tjeerd Piebes de Vries, metzelknegt, Christ. P. Riem, militair, 1814. (GAH204); erven T.R.K. eigenaars van perceel nr. 89 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atl. Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 527-529 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, 3 huizen, resp. 63, 35 en 49 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45, 36 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 704-706 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, resp. huis, pakhuis, huis en erf, resp. 48, 18 en 60 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 6 en 15. (bron: Kad. Atl. Barrdl. en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 928 en 929 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, resp. huis en erf, huis, resp. 24 en 25 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 932 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, huis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 1316 en 1317 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 350, resp. huis, huis, resp. 40 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)