Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Pieter Callenborn geb 1785 Amsterdam, 1e huwt met Marijke Cornelis Bosma op 14 mei 1809 HRL, 2e huwt met Froukje Zwart op 21 nov 1839 HRL, wonende te HRL, laatste afk. 7 mei 1809, wonende te HRL. 1809, gescheiden 5 mrt 1835 HRL, huw.get. bij B.R. vd Veer en L. Wybrens, wonende te HRL, stuurman, 1814, id. bij D. Dublinga en G.H. Pekelaar 1817, id. bij S.H. Pekelaar en F. Oostendorp, houtopziener, 1818, kind: Cornelis, geb 1 sep 1811 HRL, in zijn huis ovl Berentje Verwoest in 1811, oud 85 jaar, zv Adolf C, (gk), en Maria van Veen, (gk); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811, huw 1814, huw 1817, huw 1818, huw 1835, huw 1839, ovl 1862; P.C. en Maria Cornelis, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; eigenaar en gebruiker van wijk F-157, varensgesel, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, onderwijzer in de zeevaartkunde, wijk F-165; VT1839; kind: Cornelis Pieters Callenborn, geb 1 sep 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Marike C. ; P.K. eigenaar van percelen nrs. 1030 en 1031 te HRL, zaakwaarnemer, woonplaats HRL, legger nr. 351, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 120 en 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1569 te HRL, zaakwaarnemer, woonplaats HRL, legger nr. 351, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atl. Barr. d. en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1610 te HRL, zaakwaarnemer, woonplaats HRL, legger nr. 351, huis en erf, 154 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); id. van perceel nr. 1824 te HRL, zaakwaarnemer, woonplaats HRL, legger nr. 351, schiphuis, 52 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 3. (bron: Kad. Atlas Barradeel een HRL. 1832, bl. 54)