Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Georg Jacob Keil geb 1758 ... , ovl 20 mei 1816 HRL, huwt met Elisabeth Jelgerhuis, kinderen: Dorothea, geb 1796 HRL, Johannes, geb 1788 HRL, Gertje K, geb 1792 HRL, Vroukje K, geb 18 jul 1802 HRL, Georg Jacobus K, geb 25 mrt 1800 HRL, Maria Elisabeth K, geb 1794 HRL, huw.get. bij P. Schenkius en S. Schuurmans, kleermaker, 1814, id. bij K.D. Schiere en S. Schenkius, 1815, koopt een huis in 1802, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, BS huw 1814, huw 1815, ovl 1816, ovl 1847, ovl 1858; weesvoogden bet f. 19:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Johannes van der Laan, als kleermakersgezel gewerkt hebbende bij K., 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 28:5:0, 18 may 1790 (GAH1122); id. f. 40:0:0, 3 may 1791. (GAH1123); G.J.K. eigenaar en gebruiker van wijk E-028, kleermaker, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 5:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Johannes Keil, geb 25 jun 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL, vader als: Jurch J.K. ; kind: Gertje Georgs Keil, geb 21 mrt 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Georgs Keil, geb 11 feb 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Georgs Keil, geb 13 jul 1791, ged 21 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Georgs Keil, geb 7 jan 1793, ged 3 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Maria Elizabeth Keyl, geb 16 feb 1794, ged 23 mrt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Dorothea Georgs Keil, geb 4 mrt 1796, ged 1 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Georgs Keil, geb 16 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden G.J.K., Mr. Kleermaker en Albert Bolman, Koopman, beide te HRL, Verklaren bij desen dat Ons volkomen bekend is dat Klaas Douwes Wiersma in de maand mrt des Jaar 1792 te Wier is Overleleden. en hebben ey deze met onse Gewone Handtekening Vertekend. HRL den 13 jun 1815