Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Jacobs Kerkhoven huwt met Maria Bretel, meester timmerman, kinderen: Jan K, geb 1796 HRL, Theodorus Johannes K, geb 1801 HRL; BS ovl 1813; 1818 huwelijken, ovl 1842; J. Jacobs K. ende Marijke Jans Bretel, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Olivier Cromwel, goede bekende, 22 may 1790; ondertrouw HRL; J.J.K. en Marijke Jans Bretel, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; geb 20 okt 1743 HRL, ovl 16 mrt 1819 HRL, huwt met Grietje Tjeerds de Vries, kinderen: Antje Johannes K, geb 1781 HRL, Tjeerd Johannes K, geb 1777 HRL, Pietje Johannes K, geb 1783 HRL, huw.get. bij F. Nak en H. Helmer, behuwd oom bruid. 1814, id. bij F.S. Schuman en A.H. Helmer, oom bruid. 1814, id. bij J.H. de Jong en Y.D. Tadema, 1814, id. bij M.H. Tigchelaar en M.J. Godthelp, 1814, meester timmerman 1805-1811, koopt diverse huizen 1798-1802; BS huw 1814, ovl 1819, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1834; eigenaar van wijk A-222, gebruiker is Willem Pieters de Wilde, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-034, timmerman, medegebruiker is Hans Hendr. Frens wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-181, gebruikers zijn Age Watzes Zijlstra, en Simon van Geyt, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-207, gebruikers zijn Hartm. Joh. de Jong, timmerknegt, en Anne Jurjens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-209, timmerwinkel, gebruiker is Hendr. P. Riem, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-210, timmerwinkel, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 40:16:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 74:6:0 ter Saeke Timmerloon, 26 feb 1807, quit. no. 25 (GAH1139); id. f. 9:0:12, 9 mrt 1809, quit. no. 5 (GAH1141)