Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Anthoon Jans Klaver geb 1774 HRL, ovl 26 mei 1826 HRL, huwt met Jane Haantjes Leyenaar op 23 dec 1804 HRL, huw.get. bij O.K. Advokaat en G.A. vd Meulen, 1815, id. bij M.W. Astra en F.W. Terpstra/Kaper 1818, id. bij D.W. de Vries en N.T. Koster, stiefvdr bruidegom, 1824, kind: IJda K, geb 1805 HRL, zv Jan Douwes K, en IJtje (Jans); huw Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1815, huw 1818, huw 1824, ovl 1826, huw 1830, ovl 1839; weesvoogden bet f. 3:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van A.J.K., 27 apr 1790. (GAH1122); eigenaar en gebruiker van wijk G-315, hovenier, medegebruiker is Jacobus Spits, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-308, tuin, 1814. (GAH204); Anthonij C. en Jaan Leyenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Leyenaar, deszelfs neef, 8 dec 1804; ondertrouw HRL; Beerend Abrahams ende Dieuwke Jans Klaver, beyde van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.K., deszelfs broer, 31 aug 1805; ondertrouw HRL; weesvoogden betalen f. 41:5:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verdiende loon van A.J.C. als Hoveniersknegt bij Johannes Boersma, 22 dec 1795 (GAH1128)