Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Hette H Koestra/Koetstra geb 1774 ... , ovl 22 jun 1815 HRL, huwt met Johanna Fransen Sweserein/Souverein, korenmeter in 1815, kinderen: Willem, geb 18 jul 1808 HRL, Johanna, geb 25 apr 1806 HRL, Frans Hettes K, geb 1798 Haarlem, Hendrika K, geb 1800 den Haag, Johanna K, geb 25 apr 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS ovl 1815, ovl 1836, ovl 1841, ovl 1862, ovl 1884; gebruiker van wijk E-004, uitdraager, eigenaar is Willem de Boer erven, 1814. (GAH204); Wij Ondertegekenden H. Koetstra, Koornmeter wonende te HRL, en Pieter Jonas Marinus, Werkman wonende onder Almenum, Verklare hier mede dat ons ten Vollen bekend is Jan Jeens Glinstra in leven woonachtig te Mackum, aldaar is ovl den Vijfde mrt 1800 en Seven, en twee a drie dagen daarna te HRL is begraven, Gevende voor redenen van Wetenschap dat wij Gemelde Jan Jeens Glinstra Zeer wel Gekend en van tijd tot tijd Verkeering met dezelve hebben Gehad. HRL den 21 mrt 1815; Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd & Vijftien den twee en twintigste jun is Overleden H. Koetstra, Oud Een en Veertig Jaren. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 26 feb 1816; Extract uit het Doopboek der Nederduitsch gereformeerde Gemeente, berustende ter Secretarije der Stad Haarlem; Op den dertigsten nov des Jaars 1700 Zeven en Negentig is geboren, en den Eersten dec deszelven Jaars ged Frans, zv H.H. Coestra, en van Johanna Suicherin. Haarlem, 16de jun 1814