Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Sjierk Hendriks Koestra geb 1772 HRL, ovl 28 jan 1836 HRL, 1e huwt met Trijntje Baukes Dijkstra op 12 jun 1796 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Hiske Ales de Groot op 27 jan 1825 HRL, huw.afk. 9 en 16 jan 1825, keetknecht 1836, N.H., huw getuige bij J.J. Wewer en A. Pieters, zoutziedersknecht, 1825, id. bij P.P. Schellingwouw en T.P. de Boer, 1815, id. bij F.H. Koestra en T.S. de Haan, oom bruidegom, 1816, id. bij H. Koestra en D. Gorter, broeder bruidegom, 1817, kinderen: Jantje Sjierks K, geb 6 mei 1810 HRL, Willem K, geb 7 jan 1807 HRL, Aukje Sjierks K, geb 14 okt 1801 HRL, Pietje Sjierks K, geb 10 apr 1799 HRL, in huw.reg. vermeld als voornaam ''Tjerk'', zv Hendrik Klases K, en Akke Willems; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1807, 1810, BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1818, huw 1825, ovl 1836, ovl 1847; gebruiker van wijk G-006, keetknegt, eigenaar is H. Hanekuik, 1814. (GAH204); jerk H.K., Zoutbrandersknegt, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te willen passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Pieters Schellingwou; Sjerk H. Coetstra, Zoutbrandersknegt, wonende te HRL, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Atze Sipkes de Vries; S.H.K. eigenaar van perceel nr. 20 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 379, huis en erf, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31)