Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Age Heeres Bakker zie ook: Age Heeres; geb 1757 HRL, ovl 5 mrt 1837 HRL, huwt met Antje Jelles/Jeltes Raap, wonende te wijk C-249 in 1812, huw.get. bij D. Dreyer en T.W. de Wit, 1823 kinderen: Heere Ages B., geb 1788 HRL, Jelte Ages B., geb 1792 HRL, Aaltje Ages B., geb 1801 HRL, Hiltje Ages B., geb 1795 HRL; Janneke Ages B., geb 2 jun 1805 HRL, Trijntje Ages B., geb 1792 HRL, Leentje Ages B., geb 2 mrt 1783 Medemblik, Aaltje Ages, geb 13 sep 1799 HRL, ged 24 sep 1799 HRL, zv Heere Ages, en Leentje Ages; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, BS ovl 1812, ovl 1814, huw 1823, ovl 1837, ovl 1841, ovl 1844, ovl 1849, ovl 1862; eigenaar en gebruiker van wijk E-249, uitdrager, 1814. (GAH204); A.H.B. eigenaar van percelen nrs. 24-26 te HRL, woonplaats HRL, gebruik resp. huis, huis, huis en erf, resp. 42, 28 en 63 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 9 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 30 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 22, huis, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 227 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 22, huis en erf, 108 m253, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 650 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 22, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 995 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 22, huis en erf, 148 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)