Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Baukes Komst geb 19 jun 1773 HRL, ovl 27 feb 1821 HRL, 1e huwt met Hinke Abrahams Roosen op 28 jun 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 28 jun 1795, 2e huwt met Engeltje Tjeerds Smidt op 23 jul 1820 HRL, huw.afk. 9 en 16 jul 1820, herbergier, huw.get. bij P.J. Marinus en S.C. Bouwman 1812 herbergier 1809-1810, kinderen: Doekje Jans, geb 28 mei 1808 HRL; Lukje, geb 25 jan 1806 HRL, Neisje Jans, geb 2 okt 1800 HRL, zv Bauke Jans K, en Neysje Tammes; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, 1808, BS huw 1812, huw 1820, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk F-107, speelhuis ''de Pijl'', 1814. (GAH204); . B.K. ende Henke Abrahams Roosen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harke Sijtzes, deszelfs neef, 13 jun 1795; ondertrouw HRL; erven J.K. eigenaars van perceel nr. 1445 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 382, huis, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)