Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Claas Lourens Coster geb 1750 ... , ovl 6 okt 1817 HRL, huwt met Jeltje Arends Baksma op 3 jan 1796 HRL, komt van HRL, ook huwt met Jeltje Ulbes, huw.get. bij M.H. Tigchelaar en M.J. Godthelp, wonende te HRL, winkelier, 1814, ontvangt interesse 1804-1810, verkoopt een huis in 1799, meester slager, kind: Louwrens Klases K, geb ... ; huw Grote Kerk HRL 1796, BS huw 1814, ovl 1817 1821 huwelijken, ovl 1825; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 287:4:8 terzake geleverde 4 koeyen, ord. no. 2, 30 nov 1786. (GAH1119); id. f. 382:12:0, quit. no. 4, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 280:9:0 ter zaake geleverde Twee koeyen wegende 1541 Pond, 15 nov 1796, quit. no. 4 (GAH1128); eigenaar van wijk C-119, gebruiker is Evert Tadema, korfmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk F-101, gebruiker is Haitse Jorrits, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-155, slager, 1814. (GAH204); ovl 6 okt 1817, 67 jaar, Mr. Vleeschhouwer, sterfhuis wijk F-155/Schritsen 66, Westerkerk, (op de steen staat zijn vrouw vermeld met de naam: Bakema); vdGaast, begraaflijst; Hendrik Willems Velthuis ende Trijntje Tjallings, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.L.C., deszelfs voogd en oom, 5 may 1792; ondertrouw HRL; C.K. ende Jeltje Baksma, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Rienstra onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 dec 1795; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 125:0:0 (GAH650); id. als Administrator over de goederen van deszelfs suster, f. 20:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Lourens Klaases Coster, geb 10 apr 1777, ged 4 mei 1777 Grote Kerk HRL, moeder is: Jeltje Ulbes; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 105:0:0 ter saeke geleverde vette koe, 12 dec 1807, quit. no. 4 (GAH1139); id. f. 119:2:8 ter Saeke geleverde vette koe met d. Impost, 22 nov 1808, quit. no. 3 (GAH1140); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:6:0 ter Saeke geleverde 92 pond smeer, 6 jan 1808, quit. no. 1 (GAH1140)