Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit "Harlingen, inventaris der archieven", door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Teunis Lourens Coster zie ook: Theunis Louwerens; geb 1755 HRL, ovl 19 sep 1827 HRL, huwt met Trijntje Jans, en met Eelkje Jelles Koster op 29 okt 1797 HRL, huw.get. bij J. vd Weide en Z. Koster, slagersknecht, oom bruid. 1821, kinderen: Lourens K, geb 1778 HRL, Fokeltje Theunis K, geb 1791 HRL, Pietje Teunis K, geb 1783 HRL, Eelkje Teunis K, geb 1784 HRL, Jantje Teunis K, geb 8 jul 1788 HRL, Rinske Teunis K, geb 1793 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1815, huw 1818, huw 1821, ovl 1826, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1837, ovl 1841; kind: Lourens Teunes Koster, geb 4 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Teunis Koster, geb 16 jun 1788, ged 8 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Teunis Koster, geb 4 jun 1789, ged 30 jun 1789 Grote Kerk HRL; kind: Rinskje Teunis Koster, geb 17 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 235:8:0 terzaake geleverde 1843 pond rundvlees en smeer, quit. no. 4, 13 nov 1789. (GAH1121); id. f. 316:1:0 ter zake geleeverd vleesch, 18 nov 1795, quit. no. 4 (GAH1127); gebruiker van wijk G-029, slagersknegt, medegebruiker is Piebe Bakker wed., eigenaar is Jacob Poxster, 1814. (GAH204); Arend Johnsen van Arundel en Eelkje Teunis Coster van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.C., deszelfs vader, 29 dec 1804; ondertrouw HRL; woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert drie en tagtig den 28 dec is geb Eelkje dogter van T.L.K. en Trijntje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 feb 1817