Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Lutske Jansen Kronenburg geb 1765 HRL, ovl 25 jan 1846 HRL, 1e huwt met Schelte Boersma, 2e huwt met Willem Eduard Keizer op 30 nov 1794 HRL, laatste afk. 30 nov 1794, doet overlijdensaangifte van Trijntje Heeres, mogelijk is Eduard Keizer dezelfde als Evert Kuiper, dv Jan Eelkes K, en Tjetje Walkes; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1811, ovl 1846; Schelte Jansen ende L. Jansen Cronenburg, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Eelkes Cronenburg, desselfs vader, 31 may 1788; ondertrouw HRL; Schelte jansen en L.J.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Eduard Willem Keizer van Wijckel ende L.J.K. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Eelke Jans Kronenburg, deszelfs broeder, 15 nov 1794; ondertrouw HRL; Eduard Willem Keiser van Wijckel en L.J.K. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 nov 1794 HRL, en zijn getrouwdt ten zelfden dage; oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-150; VT1839