Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Klaas Rintjes Kuiper geb 1759 HRL, ovl 18 apr 1819 HRL; wijk I-004, touw/lijnslager, huwt met Neeltje Jacobs van Loon op 18 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 18 mei 1794, kinderen: Teunis, geb 16 dec 1808 HRL, Jacob Klaasen K, geb 1799 HRL, Hiltje Klazes K, geb 1796 HRL, Simon K, geb 8 mrt 1805 HRL, Rintje Klazes K, geb 1795 HRL, Teunis Klases, geb 6 jul 1802 HRL, huw.get. bij J. IJ. de Groot en T.P. Brouwer, touwslager, oom bruid. 1815, id. bij R. Kuipers en T. vd Berg, oom bruidegom, 1815, id. bij G. vd Tol en A. Bleeker, 1816, zv Rintje Klases en Teuntje Teunis; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, 1808, BS huw 1815, huw 1816, huw 1818 1819 overlijdens, huw 1823 1835 huwelijken, ovl 1849, ovl 1876; eigenaar van wijk A-181, ledig plak grond, 1814. (GAH204); id. van wijk A-193, gebruiker is Taeke Halbes wed., 1814. (GAH204); gebruiker van wijk I-004, lijndraayer, eigenaar is S.D. Zeylmaker wed lijnbaan, 1814. (GAH240); Wij Ondergetekenden Simon Jacobs van Loon, Winkelier, en K.R.K., Touwslagersknegt, beide wonende te HRL, Verklaren bij dezen, te weten, dat Taeke Halbes is ovl in den Jare 1810 Zonder de juiste datum te kunnen bepalen. Gevende voor redenen van wetenschap, dat wij uit hoofde van familiebetrekking een dagelijksche omgang met dezelve hebben gehad. HRL den 21 nov 1815