Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Pieter Cummel ovl voor 1815; huwt met Jantje Hendriks, kind: Hendrikus, geb 1791/1800 HRL; BS ovl 1856; kind: Izak Pieters Kummel, geb 19 aug 1787, ged 4 sep 1787 Grote Kerk HRL, moeder als J. Berends; kind: Berend Pieters Cummel, geb 8 jan 1789, ged 3 feb 1789 Grote Kerk HRL, moeder als J. Berends; kind: Berber Pieters Kummel, geb 16 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL, moeder als: J. Berends; kind: Rigtje Pieters Kummel, geb 6 mrt 1792, ged 11 mrt 1792 Grote Kerk HRL, moeder is J. Barends; kind: Berend Pieters Kummel, geb 29 aug 1793, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL, moeder als J. Berends; kind: Richje Pieters Kummel, geb 19 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL, moeder als J. Berends; kind: Rijkes Pieters Kummel, geb 10 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, moeder als J. Beernts; wed. P.C. gebruiker van wijk G-106, eigenaar is Willem Moes, 1814. (GAH204); ed. P.C. gebruiker van wijk G-106; eigenaar is Willem Moes, 1814; (GAH204); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805