Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Dirks de Lange geb 1763. ., ovl 3 apr 1812 HRL, huwt met Sijke Jurjens, smidsbaas, ovl wijk D-049, ook huwt met Aaltje Gerrits de Jong op 28 sep 1800 HRL, kinderen: Dirk Johannes dL, geb 17 nov 1795 HRL, Willemke Johannes dL, geb 1789 HRL, Cornelis Johannes, geb 26 okt 1805 HRL, Johanna Johannes dL, geb 31 dec 1808 HRL, Martje Johannes dL, geb 4 sep 1811 HRL, Gerrit Johannes dL, geb 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1808, 1811, BS geb 1811, ovl 1812, ovl 1813, ovl 1815, huw 1816, ovl 1818, ovl 1819, ovl 1836; wed. J. dL. eigenaar en gebruiker van wijk D-049, smederij, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 46:5:0 ter Saeke geleverd ijzerwerk, 31 dec 1810, quit. no. 50 (GAH1142); Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agthondert en twaalf den 3 apr is overleeden J. d. L. oud 49 jaar. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 2 okt 1816