Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jacob van der Linde geb 1775 Amersfoort, ovl 26 apr 1844 in het schip liggende in het Kleindiep te Dokkum, huwt met Geertruida/Truike Gerbens Bloemhof op 15 okt 1797 HRL, inlandse kramer in 1844, tapper in 1831, huw.get. bij R.K. Kuiper en T.W. Hoffenberg, sjouwerman, 1818, kinderen:Gerben, geb 28 mei 1810 HRL, Gerritje vdL, geb 30 aug 1804 HRL, Grietje vdL, geb 14 jul 1802 HRL, Evertje Jacobs vdL, geb 2 mrt 1800 HRL, zv Evert Willems vdL, (gk), en Grietje ... (gk); huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1810, BS huw 1818, huw 1831, ovl 1844, ovl 1870, ovl 1890; eigenaar en gebruiker van wijk D-091, korendrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-105, gebruiker is Gerrit van der Linde, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-106, gebruiker is Johannes Andriessen, 1814. (GAH204); kind: Gerben Jacobs van der Linde, geb 25 may 1810, ged 5 jun 1810, moeder als: Truike Gerbens; kind: Grietje Jacobs van der Linde, geb 13 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL; J. v. d. L. eigenaar van percelen nrs. 831 en 832 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 418, resp. huis en erf, huis en erf, resp. 32 en 32 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen resp. 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 1003 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 418, huis, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1764 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 418, huis en erf, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van perceel nr. 1772 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 418, huis en erf, 197 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)