Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:56.voorna(a)m(en)  familienaam info
Poppe Eekes Menalda ovl voor 1786; huwt met Foekje Jacobs Kuiper, kinderen: Anna M, geb 1766 HRL, Maaike/ Maria Poppes M, geb 17723 HRL; BS ovl 1828; 1831 overlijdens, huw 1834, ; erven wed. P.M. eigenaar van wijk F-082; gebruiker Hendrik K. Bakker, stadstimmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-129; gebruiker Feike S. Molenaar, varensgesel, 1814. (GAH204); d van wijk G-287; gebruiker Hendrik Andries Paskum, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-288; gebruiker Johannes Fok, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk G-289, tuin, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 2 jaren loon van Anne Jans Baron als bakkersknegt bij de wed. P.E.M. verdiend, 19 apr 1785. (GAH1116); ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 20:0:0 voor het afstaan van een graf tev de nieuwe kerk, ord. no. 128, 21 dec 1778. (GAH1060); weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 150:0:0 (GAH650); weduwe woont in 4e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805