Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Hendrik Merkelbach geb 1754 ... , ovl 15 mei 1812 HRL, huwt met Rinske Everts Riewald, kinderen: Minne M, geb 23 okt 1804 HRL, Henderina Alegonda Hendriks M, geb 1788 HRL, Allegonda M, geb 29 nov 1797 HRL, Evert M, geb 1790 HRL, Maaike, geb 1786 HRL, Willem M, geb ., vlgs ovlakte nalatende weduwe en 7 kinderen, zv Johannes Wilhelm M, en Hendrina Cornelia; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1816, ovl 1829, ovl 1829, huw 1831, 18877ov; kind: Johannes Wilhelm Merkelbag, geb 17 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Hendrika Alegonda Hendriks Merkelbach, geb 12 feb 1788, ged 4 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Evert Hendriks Merkelbach, geb 9 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL; kind: Cornelia Hendriks Merkelbach, geb 19 nov 1791, ged 4 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Hendriks Merkelbach, geb 9 okt 1793, ged 22 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Alegonda Hendriks Merkelbach, geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL; wed. H.M. eigenaar en gebruiker van wijk F-174, zilverkashoudster, 1814 (GAH204); geb 1754; zv Johannes M. en Hendrina ... ; tr. 1782 Rinske Everts Riewald; mr. ingeschreven ih Reg. Keurkamer HRL 18 aug 1807; ingeschreven ih Franse Stamboek 15 jul 1812. (Gildeboek); Johannes Louwrens ende Anna Gerrijts Westerbaan, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd H.M., goede bekende, 22 aug 1795; ondertrouw HRL; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805